Disclaimer Von Reth

VON RETH Taxatie-en adviesbureau. De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op en van de website van Von Reth worden u als service aangeboden.

Wij besteden veel zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de website van Von Reth, Von Reth aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de website of documenten van derden waarnaar wordt verwezen.

Op verschillende plaatsen op de website van Von Reth wordt u de gelegenheid geboden om per telefoon, e-mail, formulieren of anderszins met ons contact op te nemen.

Deze website wordt beheerd door de afdeling marketing / commucatie van Von Reth. Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn altijd welkom en kunt u mailen naar info@vonreth.nl.

Copyright: Von Reth Taxatie-en adviesbureau. Alle rechten voorbehouden