Zijn de fundering in- of uitgesloten bij het taxatierapport?

In uw taxatierapport wordt bij het hoofdstuk ´Staat van in- en uitsluiting’ aangegeven of de funderingen zijn opgenomen in het taxatierapport. In de basis zijn de fundering ingesloten bij taxatie, tenzij anders vermeld of door u expliciet anders gewenst.

Lees meer over waarom u uw funderingen zou moeten verzekeren.