Geschiedenis

Bekijk hier onze mijlpalen in het verleden

1919 Een onverwachte wending

Albert von Reth werkt als sergeant in het leger. Hij besluit echter niet verder te willen als beroepsmilitair maar te solliciteren bij Philips. Het geluk zit hem mee. Het bedrijf zit in de lift en de ene na de andere Philipsfabriek wordt opgericht. Hij wordt dan ook direct aangenomen…op de kostprijsafdeling. Het begin van een bijzondere carrière.
Von Reth leert bij Philips niet alleen hoe hij kostprijzen moet berekenen, maar ook zal hij zich intensief bezighouden met inventarisaties en taxaties. Het machinepark van Philips was voor die tijd zeer modern en complex. De toenmalige directie onderkende het nut van een goede voortaxatie voor een brandverzekering. Albert schrijft vele rapporten en doet in deze jaren veel ervaring op.

1925 Ongeduld wordt beloond

Door de komst van de radio breidt Philips in zeer snel tempo uit. Tot ver buiten de landsgrenzen. De direct leidinggevende van Albert is daardoor echter vaak in het buitenland. De ongeduldige Albert moet telkens wachten op akkoord van zijn taxatierapporten. Een onwerkbare situatie en hij besluit daarom deze zelf te ondertekenen. Met als gevolg een stevige reprimande.
Maar zijn bevlogenheid blijft niet onopgemerkt: De bedrijfsleiding besluit dat de verantwoordelijkheid van taxaties voortaan geheel bij Albert komt te liggen. Zo ontstaat bij Philips de speciale functie van taxateur en groeit het kantoor in 1931 uit tot een 12 man sterke afdeling.

1929 Één been binnen, één been buiten Philips

Wat bij Philips niet gebruikelijk was, gebeurt Von Reth al vrij snel: In 1929 gaat zijn kantoor van taxateurs voor anderen dan Philips werken. Binnen het kantoor was veel kennis aanwezig waar veel andere Nederlandse industriëlen natuurlijk ook interesse in hadden. Meestal waren het bedrijven waar Philips een minderheidsbelang in had of een belangrijke relatie van de onderneming waren. Zo kon de portefeuille verder uitgebouwd worden…En daarmee de kennis en expertise. Deze bijzondere constructie – als zelfstandige Philips-dochter – zou gehandhaafd blijven tot 1987.

1930 De crisisjaren

Ondanks de wereldwijde economische malaise gaat het de taxateurs van Philips voor de wind. Faillissementen en overnames zijn aan de orde van de dag. Net als industriële schadegevallen, want veel bedrijven bezuinigen op veiligheid en toezicht. Waar de onderneming Philips de helft van zijn personeel moet ontslaan, neemt de vraag naar taxateurs en schade-experts juist toe.

1944 Bevrijd, maar niet zonder schade

De geallieerden zorgden – behalve de bevrijding – ook voor de nodige schades. Deze zogenoemde ‘bevrijdingsschades’ werden vaak veroorzaakt door tanks. Maar ook militaire vorderingen van bijvoorbeeld scholen lieten diepe sporen na. Wanneer in het najaar van 1944 Zuid Nederland al bevrijd is, wordt een speciale eenheid voor de afhandeling van ‘door militaire handelingen veroorzaakte schade’ opgericht. Albert von Reth (in 1919 nog beroepssergeant) wordt benoemd als hoofd van de afdeling. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over de eenheid.
Na de lange hongerwinter wordt eindelijk ook de rest van Nederland bevrijd en kan eindelijk ook het puinruimen beginnen van de Philipsvestigingen boven de rivieren.

1944 Begin van de wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog ligt het Nederlandse bedrijfsleven letterlijk en figuurlijk plat. Von Reth heeft het nog een aantal jaren bijzonder druk met de nasleep van de oorlog en de miljarden schade die het bedrijfsleven heeft geleden.
Albert wordt ingehuurd als taxatie expert voor de Onderlinge Oorlogsschade Maatschappij: Een door verzekeringsmaatschappijen opgerichte organisatie die zich richt hij zich op vergoedingen van in de oorlog geleden schades.
Tegelijkertijd zorgt het Marshallplan voor een enorme impuls van de industrie. Aangezien dit een belangrijke bedrijfstak van het bureau is, zorgt dit voor een aanzienlijke toename van de activiteiten waardoor uitbreiding noodzakelijk is.

1951 Een nieuwe generatie dient zich aan

Piet J. Von Reth, zoon van de oprichter, doet zijn intrede in het taxatiebureau. Het begin van een lange inwerkperiode. In de jaren 80 zal Piet von Reth een aantal moeilijke keuzes voor het taxatiebureau moeten maken.

1980-1990 Reorganisaties en hard werken

Aan het eind van de jaren 80 komt nog maar minder dan 10% van de omzet van Philips. Een verdere verzelfstandiging is noodzakelijk en de automatisering doet zijn intrede. Het is de tijd van grote reorganisaties en hard werken. Directeur Fons Sipman overlijdt in 1980. Bureau von Reth wordt steeds zelfstandiger waardoor de manier van denken verandert. De Philips-CAO is nog wel van toepassing wat moeilijk te rijmen valt met de ontwikkelingen in de taxatiebranche.

1992 De familietraditie zet zich voort

Piet von Reth wordt 65 en gaat met pensioen. Hij is dan meer dan 40 jaar verbonden geweest aan het taxatiebureau. Gelukkig is er al een waardige opvolger gevonden: zijn zoon Peter. De afgelopen negen jaar is hij klaargestoomd om zijn functie over te nemen. Ir. Ton Boele, sinds 1986 als hoofd expertise aan het bureau verbonden, wordt tot directeur expertise benoemd.

2017 Von Reth anno nu

Sinds 1925 is er een hoop veranderd maar niet de kwaliteit en deskundigheid van Bureau von Reth. Die blijft onder alle omstandigheden gewaarborgd voor de klant. Het taxatiebureau is daarmee nog steeds een van de topbureaus uit de Nederlandse taxatiewereld. In 2016 verandert Bureau von Reth haar naam naar ‘Von Reth’ met een nieuwe pay-off ‘Von Reth Weet wat het waard is’. Daarnaast wordt de productportfolio verder uitgebreid met Turnaround Management en Insolventiebegeleiding; dat vaak gepaard gaat met taxeren en veilen.