Onze diensten

Onze diensten

Onze diensten

Onze diensten

Turnaround / Insolventie Management

Wat te doen als een bedrijf in financieel zwaar weer komt? De omzet loopt terug, er worden te weinig offertes aangevraagd en de moraal op de werkvloer daalt. Soms met ontslagrondes en soms zelfs met een faillissement als gevolg. De oorzaak is vaak te vinden bij gebrekkig management, bedrijfsblindheid, het ontbreken van een strategie, slechte marketing of een slecht financieel beleid. Dit kan het moment zijn om  te denken aan Turnaround Management.  Het Turnaround Management advies van Von Reth kan het tij keren.

Werkwijze Turnaround Management

Onze specialisten onderzoeken de knelpunten in een organisatie en stellen een praktisch en doelgericht Turnaround Management-plan op. Waarmee wordt ingezet op een snelle verbetering van de winstgevendheid. Het Turnaround Management-plan bestaat uit een analyse en een verbeteradvies voor cruciale bedrijfsdisciplines zoals; strategie, finance, marketing, operations, HR etc.

Insolventiebegeleiding

Een onderdeel van Turnaround Management is insolventiebegeleiding. Bij een liquiditeitsprobleem is het zaak dat er snel en adequaat gehandeld wordt om de schade voor het bedrijf beperkt te houden. Ervaring, kennis van zaken en tact zijn dan van essentieel belang. De deskundigen van Von Reth pakken insolventieproblemen adequaat aan, geven inzicht in het probleem en geven advies voor de juiste oplossing. Dit kan bestaan uit het maken van een doorstart, het bepalen van de waarde van de inventaris of gebouwen, het verkopen of online veilen van assets of het afwikkelen van rechten van derden. Er worden diverse scenario’s voorgelegd en een verwacht resultaat per scenario. U bent vervolgens in staat om een keuze te maken op basis van betrouwbaar inzicht. Uw bedrijfsgegevens worden altijd met grote discretie behandeld.