Niets is
onschatbaar

Von Reth Weet wat het waard is

Niets is
onschatbaar

Von Reth Weet wat het waard is

Niets is
onschatbaar

Von Reth Weet wat het waard is

Niets is
onschatbaar

Von Reth Weet wat het waard is

Niets is
onschatbaar

Von Reth Weet wat het waard is

Nieuws

Duurzaam pand

Wat is duurzaamheid waard?

Rekening houden met duurzaamheid is een trend die we veel terug zien in de huidige markt. Uiteraard speelt deze tendens ook door in de taxatiemarkt.

Lees verder

Combinatie taxaties leveren geld op!

Taxaties kennen zeer verschillende doeleinden. Het is niet uitzonderlijk dat u diverse taxaties nodig heeft voor verschillende doeleinden in uw organisatie.

Lees verder

Tussentijdse investeringen

Stel u heeft een taxatierapport laten maken door de specialisten van Von Reth en u wilt tussentijds investeren of desinvesteren.

Lees verder

Wat betekent “wenst men te verzekeren voor” in uw rapport?

Uitgangspunt is dat een taxateur aan alle objecten die daarvoor in aanmerking komen een waarde toekent en dat die vervolgens in het taxatierapport wordt opgenomen.

Lees verder

Wat adviseert u de klant: Waardebepaling of taxatie?

De waardebepaling is in opmars. Omdat verzekeraars die gratis aanbieden, met een garantie tegen onderverzekering,

Lees verder

Wie krijgt de opbrengst van verpande zaken bij een faillissement?

Het pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat kan worden gevestigd op roerende zaken en op vorderingen.

Lees verder

Taxatierapporten en de vorkclausule

De vorkclausule (ofwel “single loss limit”) is een verzekeringsvorm die ertoe dient om bij gebouwen die niet meer op dezelfde wijze herbouwd mogen of

Lees verder