Accountants

Met een deskundige waardering van Von Reth kunt u voor uw cliënten de juiste financiële en fiscale afwegingen maken. Het taxatierapport versterkt uw advies richting de klant.

Een gedegen taxatie van roerende en onroerende goederen is specialistenwerk. Met Von Reth weet u zeker dat de waarde die u opgeeft aan de Belastingdienst of andere belanghebbenden, in overeenstemming is met de werkelijkheid. We werken met heldere taxatierapporten, gebaseerd op up-to-date marktinformatie. Zo weten u én uw opdrachtgever exact waar ze aan toe zijn.

We kunnen u helpen met de waardebepaling van…

 • gebouwen
 • machines
 • inventaris
 • fusies en bedrijfsovernames
 • jaarrekeningen
 • faillissementen
 • veilingen
 • beleggingstransacties
 • huur- en verhuurtransacties
 • verkrijgen van financieringen
 • onteigeningen
 • fiscale doeleinden
 • bedrijfswaarderingen
 • immateriële activa
 • goodwill identificatie en allocatie
 • strategische besluitvormingen (scenario-analyse)
 • in- of uitkoop van partners
 • ondersteuning due diligence

[maxbutton id=”17″]

[maxbutton id=”15″]