Banken

Een betrouwbare taxatie nodig van een pand voor een kredietverlening? Of een risicoanalyse voor de juiste bedrijfseconomische beslissing van een van uw klanten? Een dreigend faillissement? Onze taxateurs staan garant voor maatwerk.

Een gedegen taxatie van roerende en onroerende goederen is specialistenwerk. Von Reth heeft nationaal en internationaal een brede expertise opgebouwd in het taxeren van bedrijfsmatige roerende- en onroerende zaken. Altijd met heldere rapporten, gebaseerd op up-to-date marktinformatie. Een waardevol advies nodig? Ook dan bent u bij Von Reth op het juiste adres.

We kunnen u helpen met de waardebepaling van…

 • gebouwen
 • machines
 • inventaris
 • fusies en bedrijfsovernames
 • jaarrekeningen
 • faillissementen
 • veilingen
 • beleggingstransacties
 • huur- en verhuurtransacties
 • verkrijgen van financieringen
 • onteigeningen
 • fiscale doeleinden
 • bedrijfswaarderingen
 • immateriële activa
 • goodwill identificatie en allocatie
 • strategische besluitvormingen (scenario-analyse)
 • in- of uitkoop van partners
 • ondersteuning due diligence