Curatoren

Heeft u een taxatie nodig voor een vordering of bij een faillissement? En wilt u 100% zeker zijn van uw zaak? Met Von Reth weet u precies wat het waard is.

Von Reth is een multidisciplinair taxatiebureau en werkt geheel onafhankelijk. De taxatiespecialisten bij Von Reth worden regelmatig door curatoren en rechters benoemd als deskundige, of ingeschakeld voor een second opinion. Als taxatiebureau met ruim 90 jaar ervaring, beschikken over een breed pakket aan diensten, en zijn we bekend met praktisch alle sectoren.

Naast taxaties biedt Von Reth Insolventiebegeleiding:

Het afproduceren van onderhanden werk (OHW), adviseren over te gelde maken van activa, begeleiden bij doorstarts, assisteren bij onderhandse verkoop, het organiseren van online veilingen, inventariseren en afwikkelen van rechten van derden (eigendomsvoorbehouden e.d.).

We kunnen u helpen met de waardebepaling van…

 • gebouwen
 • machines
 • inventaris
 • fusies en bedrijfsovernames
 • jaarrekeningen
 • faillissementen
 • veilingen
 • beleggingstransacties
 • huur- en verhuurtransacties
 • verkrijgen van financieringen
 • onteigeningen
 • fiscale doeleinden
 • bedrijfswaarderingen
 • immateriële activa
 • goodwill identificatie en allocatie
 • strategische besluitvormingen (scenario-analyse)
 • in- of uitkoop van partners
 • ondersteuning due diligence