Wat betekent wenst men te verzekeren voor in uw rapport?

Uitgangspunt is dat een taxateur aan alle objecten die daarvoor in aanmerking komen een waarde toekent en dat die vervolgens in het taxatierapport wordt opgenomen. Daarop zijn echter enkele uitzonderingen. In het taxatierapport wordt in dit geval dan een bedrag genoemd waarvoor de opdrachtgever het object wenst te verzekeren. De uitzonderingen zijn:

  1. Objecten waarover onze taxateurs niet deskundig genoeg zijn – hier valt te denken aan kunst en curiosa. Deze objecten worden niet getaxeerd door onze taxateurs, maar worden in het rapport in overleg met de opdrachtgever opgenomen als “wenst men te verzekeren voor”. In de meeste gevallen is dit de aanschafwaarde van de kunstobjecten, welke natuurlijk niet altijd parallel loopt met de vervangingswaarde.
  2. Machines en dergelijke die niet of nauwelijks nog voor de productie gebruikt worden. Vaak zijn deze machines oud en in veel gevallen staan deze machines nog omdat het afbreken en afvoeren van de machines meer moeite en kosten met zich meebrengt dan wanneer de machine blijft staan.

KUNST EN CURIOSA

In het geval van kunst en curiosa is het niet verstandig om de taxateurs van Von Reth de objecten te laten taxeren. Zouden we in het rapport een bedrag  “getaxeerd als” opnemen, is er de kans dat in het geval van schade alsnog een probleem ontstaat. Dit omdat de deskundigheid van onze taxateurs niet op dat terrein ligt  en relatie dan een schade-uitkering krijgt die wellicht of te hoog of te laag is en experts alsnog bovenmatigheid zullen aantonen. Het is uiteraard mogelijk om deze objecten te laten taxeren door een gecertificeerd kunst-taxateur maar dat valt niet binnen het bestek van de “ normale “ 7:960 taxatie door onze taxateurs. Indien van toepassing of gewenst zullen wij u graag daarvoor een aanbieding doen. Echter, om in eerste aanleg het rapport op te kunnen maken, hanteren wij het begrip “ wenst men te verzekeren voor”. Het is dan aan relatie om een bedrag te noemen, maar dit bedrag wordt bij schade niet als onomstotelijk bewijs gezien.

VEROUDERDE MACHINES
Bij verouderde machines wordt er het begrip “wenst men te verzekeren voor” gebruikt om de kosten voor de verzekering van de relatie te dekken. Een taxatie van een machine zou  een te verzekeren waarde opleveren van misschien wel € 50.000,-. In dit soort situaties wordt in overleg met relatie een bedrag opgenomen, vaak gebaseerd op de kosten van het afbreken en afvoeren (stel € 5.000,-). In het taxatierapport wordt deze € 5.000,- dan opgenomen als “wenst men te verzekeren voor”. De consequenties hiervan zijn – die uiteraard ook met de klant wordt besproken – is dat ingeval van een ´total loss´ schade de relatie € 5.000,- krijgt. Bij een deelschade is er uiteraard sprake van onderverzekering, ondanks dat het item in een taxatierapport is opgenomen. Reparatie is in dit geval niet aan de orde, omdat de machines n iet wordt gebruikt. Dus dit is dan ook geen probleem. Het wordt uiteraard afgeraden om deze constructie te gebruiken voor machines en dergelijke die belangrijk zijn voor het productieproces.

In beide gevallen kan er ook voor gekozen worden om de betreffende objecten in de post “ buiten vaste taxatie” op te nemen, eveneens voor een met relatie afgestemd bedrag. Zo kan in geval van schade nog op redelijke basis schade geregeld worden. Onze voorkeur om deze objecten in het rapport specifiek te benoemen, dit in verband met duidelijkheid naar zowel relatie als de experts.