Wordt alles getaxeerd?

Nee, niet alles wordt getaxeerd. In ieder taxatierapport, meestal op de laatste bladzijde, staat een post ‘buiten vaste taxatie’. Hierin zijn de kleinere zaken opgenomen die niet met naam in het rapport zijn genoemd, zoals eigendommen van derden en reserves voor uitbreidingen. Deze post is bij een schaderegeling als sluitpost.